Programa PODEMOS

Fòrum Ciutadà Permanent sobre Dependència i Diversitat Funcional

Organitzarem el Fòrum Ciutadà Permanent sobre Dependència i Diversitat Funcional. Es reunirà periòdicament i, encara que rebrà un finançament estable de l’Estat, el seu funcionament serà independent, obert, transparent i democràtic. Pretenem que hi participin tant empreses com fundacions o associacions del tercer sector que tinguin relació amb la dependència i la diversitat funcional (com ara moviments socials, ciutadans i famílies que no pertanyin a cap col·lectiu formal però als qui afecti aquesta problemàtica). L’objectiu del fòrum serà debatre, analitzar, informar i proposar una legislació i unes polítiques públiques en l'àmbit de la dependència i la diversitat funcional, que comptin amb el coneixement i el consens de la societat civil implicada, sense perjudici que es puguin articular procediments vinculants en aquells temes de major rellevància.