Programa PODEMOS

Finançament de les organitzacions del tercer sector dedicades a l'atenció de persones amb diversitat funcional o dependència

Realitzarem un contracte social amb el tercer sector per assegurar el ple exercici dels drets de les persones amb diversitat funcional o en situació de dependència. A través d'aquest, l'Estat facilitarà els recursos per al funcionament de les entitats sense ànim de lucre en l'àmbit de la diversitat funcional i la dependència i que aquestes assumeixin un compromís ètic amb la millora contínua, els criteris de transparència i la qualitat en la gestió dels programes i serveis, així com uns mecanismes de participació democràtica i governança que permetin que les persones amb diversitat funcional o dependents siguin ateses com ciutadans i ciutadanes de dret amb plena participació en tots els aspectes que els afectin en les diferents etapes de la seva vida.