Programa PODEMOS

Rehabilitació i fisioteràpia continuades gratuïtes per a les persones en situació de dependència o diversitat funcional

Una bona part de les persones en situació de dependència o amb alguna diversitat funcional necessita sessions de rehabilitació i fisioteràpia continuada però no pot assumir-ne el cost. En molts casos, tampoc té dret a elles en el marc del Sistema Nacional de Salut. Donada la seva importància terapèutica, proposem que aquestes sessions (després de prescripció facultativa) siguin incloses en la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut, amb la finalitat de garantir la seva universalitat, gratuïtat i qualitat.