Programa PODEMOS

Reconeixement constitucional de les llengües de signes espanyoles com a llengües cooficials

Proposem reformar l'article 3 de la Constitució i fer un reconeixement explícit de les llengües de signes espanyoles com a llengües oficials de l'Estat.