Programa PODEMOS

Enfront de les violències masclistes, la independència de les dones

Assegurarem la independència de les dones. Una persona només pot posar fi a una situació de violència si és independent i té, per tant, alternatives.

Modificarem la Llei de Violència de Gènere perquè es concebin les dones com a subjectes actius i no com a víctimes; i hi inclourem totes les formes de violència masclista, com indica el Conveni d'Istanbul: matrimoni forçós, crims «d'honor», tracta de dones i nenes, mutilació genital femenina, etcètera. Així mateix, elaborarem plans d'intervenció psicosocial destinats als homes condemnats per violència masclista, i reforçarem les mesures orientades a la prevenció de les violències masclistes a través de campanyes de prevenció de conductes violentes en la població adolescent i de sensibilització i implicació de la societat, particularment dels homes. Igualment, establirem uns serveis de protecció i suport especialitzats per a menors exposats a violències masclistes, a fi de garantir la seva seguretat.

Garantirem l'alternativa habitacional immediata per a les víctimes de la violència masclista i l'accés prioritari per percebre prestacions sense necessitat de denúncia prèvia. Durem a terme un pla d'ocupació per a dones més grans de quaranta-cinc anys i per a dones que es troben en risc d'exclusió social.