Programa PODEMOS

Pla Estratègic per a la Conciliació de la Vida Laboral i Familiar

Elaborarem un Pla Estratègic per a la Conciliació de la Vida Laboral i Familiar que incorpori a tots els actors implicats i avaluï les polítiques públiques implementades en aquest àmbit durant els últims deu anys. Aquest pla estratègic tindrà com a objectiu fonamental afavorir la criança i l'atenció de nens, nenes, adolescents i adults depenents en l'àmbit familiar.