Programa PODEMOS

Garantia habitacional per a les víctimes de violència masclista

Garantirem una alternativa habitacional immediata, en un termini de trenta dies, per a les dones i els menors que siguin víctimes de la violència masclista. Així mateix, establirem el seu accés prioritari a les prestacions (adequades i suficients), incloses en el Procediment d'Emergència Ciutadana sense necessitat d'una denúncia prèvia i després d'un informe dels professionals qualificats que estan capacitats per atendre a les dones víctimes de la violència masclista.