Programa PODEMOS

Creació de comitès estratègics sectorials

Crearem comitès estratègics sectorials que permetran diagnosticar les necessitats de cada àmbit. A través del diàleg amb tots els actors implicats promourem iniciatives destinades a superar els principals reptes de cada sector.