Programa PODEMOS

Ministeri de Cultura i Comunicació

La cultura és un dret bàsic, un ben comú i un sector productiu estratègic que requereix un ministeri que atengui les seves especificitats. Per això, crearem un Ministeri de Cultura i Comunicació amb un organigrama que s'ajustarà a les particularitats de l'àmbit cultural. La complexa integració contemporània entre la comunicació i la cultura, determinada per l'era digital, exigeix un plantejament on es contemplin els dos sistemes en una mateixa política pública. La creació d'un ministeri que articuli aquesta relació permetrà establir polítiques coordinades capaces de dinamitzar la circulació, la producció, la transmissió i la creació de sentits. En aquest nou marc, el Ministeri de Cultura i Comunicació durà a terme les següents actuacions: