Programa PODEMOS

Pacte per la Cultura i lleis específiques per al sector cultural

Amb l'acord de tots els agents del sector i de la resta de formacions parlamentàries, desenvoluparem un Pacte per la Cultura amb l'objectiu de vetllar per la independència del sector cultural i garantir el coneixement; la producció; la creació; la diversitat; l'accés; les bones pràctiques i la gestió responsable, democràtica i transparent; la sostenibilitat; la promoció; la conservació; i la difusió de la cultura, al marge de les contingències i els canvis polítics. A l'empara d'aquest Pacte per la Cultura, s'elaboraran lleis específiques, com la Llei del Cinema, la Llei d'Arts Escèniques, la Llei de la Música o una nova Llei de la Lectura, que serviran per abordar de manera específica les necessitats estructurals i les particularitats de cada sector.