Programa PODEMOS

Assemblea de Professionals de la Cultura i Observatori Ciutadà de la Cultura

Dins de la nova estructura del Ministeri de Cultura i Comunicació, crearem l'Assemblea de Professionals de la Cultura i l'Observatori Ciutadà de la Cultura, on tot el sector estarà representat en la seva pluralitat i complexitat i participarà de la gestió cultural. Tots dos organismes persegueixen neutralitzar les ingerències polítiques i evitar un ús partidista de la gestió dels assumptes culturals. L'Assemblea de Professionals de la Cultura participarà en el govern dels assumptes culturals amb capacitat de decisió i establirà ponts de diàleg entre l'Administració i el sector cultural. En aquest sentit, l'Assemblea assegurarà unes vies directes, eficaces i transparents, amb l'objectiu d’afavorir la participació dels professionals i les professionals en el disseny, la supervisió i el desenvolupament de les polítiques culturals. Tindrà un estatut que especificarà les seves atribucions, objectius, responsabilitats, estructura organitzativa, funcionament, i els drets i les obligacions dels seus membres. Comptarà amb comissions sectorials específiques (música, arts visuals, arts escèniques, llibre, patrimoni, audiovisuals, comunicació, etcètera) per atendre a les particularitats d'aquests àmbits.

En quant a l'Observatori Ciutadà de la Cultura, analitzarà i supervisarà, a través d'indicadors de retorn social, la marxa dels diferents projectes, vetllarà pel seu correcte funcionament, per la gestió dels recursos culturals i servirà per a que la ciutadania participi en el disseny i l'avaluació de les polítiques culturals.