Programa PODEMOS

Direcció general de la Cultura Digital i Plataforma Pública de Cultura Oberta

Incorporarem la nova Direcció general de la Cultura Digital a l'organigrama del Ministeri de Cultura i Comunicació. Aquesta actuarà de manera transversal a la resta de direccions generals i tindrà com a finalitat desenvolupar polítiques públiques culturals adaptades a l'entorn digital. Des d'aquesta nova direcció general, entre altres projectes, engegarem la Plataforma Pública de Cultura Oberta (PLACA), amb l'objectiu de posar a la disposició de totes les persones continguts lliures de drets, fomentar la distribució de creacions digitals en general, divulgar els fons culturals públics i augmentar la difusió de la creació artística i del patrimoni cultural en l'entorn digital. Entre d’altres, a través de PLACA es duran a terme les següents actuacions: