Programa PODEMOS

Impuls d’una política industrial centrada en el desenvolupament de competències específiques

Impulsarem una política industrial centrada tant en el desenvolupament de competències específiques en el terreny dels actius intangibles, l’accés a la tecnologia, als coneixements de gestió en equip i la participació dels treballadors com en la diversificació de la presència geogràfica de les empreses.