Programa PODEMOS

Nova Llei de Mecenatge i Patrocini i Fons Social de la Cultura

Promourem una nova Llei de Mecenatge i Patrocini que fomenti tant el macromecenatge com el micromecenatge i la participació en el finançament de la cultura de particulars i empreses. Aquesta llei renovarà l'àmbit de col·laboració entre el públic i el privat i es relacionarà amb la creació d'un Fons Social de la Cultura, la gestió del qual es realitzarà a través del concurs del Ministeri de Cultura i Comunicació, l'Assemblea de Professionals de la Cultura i l'Observatori Ciutadà de la Cultura, amb la finalitat de que els professionals del sector i la societat civil en general s'impliquin en l'Administració.

Aquest fons comptarà amb una finestra de projectes oberta tot l'any i la seva gestió es concentrarà en el mapatge, el finançament, la mediació, i la promoció de projectes, institucions, iniciatives, empreses i particulars que desenvolupin tasques de creació, educació, recerca, difusió, distribució, conservació, producció i desenvolupament de projectes relacionats amb l'art i la cultura en un sentit ampli. Es finançarà amb els següents ressorts:

El finançament de projectes a través del Fons Social de la Cultura es vincularà amb el desenvolupament d'unes bones pràctiques; garantirà la pluralitat i diversitat de les manifestacions artístiques i culturals; fomentarà el desenvolupament del tercer sector (associacions i emprenedors sense ànim de lucre); valorarà i garantirà el retorn artístic, cultural i social; es regirà per principis que assegurin el control de la despesa dels fons públics i el seguiment dels projectes; contemplarà un major ventall de modalitats; estarà dirigit a una diversitat més ampla d'agents, projectes, activitats i iniciatives receptores que les actuals subvencions i ajudes públiques, i facilitarà l'accés i la programació d'artistes i productors independents. El Fons Social de la Cultura permetrà deslligar el finançament de les activitats culturals dels interessos privats, particulars o corporatius, com succeeix en l'actualitat, en pro d'una cultura més diversa i sostenible. En col·laboració amb les administracions autonòmiques i locals, també s'implicarà en la rehabilitació, reforma i recuperació d'espais inadequats, infrautilitzats o en desús, per dur a terme activitats culturals.