Programa PODEMOS

Nova Llei de Propietat Intel·lectual

Convocarem a representants de la ciutadania, titulars de drets de propietat intel·lectual, indústries culturals i empreses tecnològiques per aconseguir i promoure un nou pacte social que apropi a creadors, intermediaris i ciutadans, equilibri els seus interessos socials i configuri un sistema de propietat intel·lectual més equitatiu, sostenible i just. És necessari abandonar l'actual via, fonamentalment punitiva, que s'ha revelat ineficaç, per construir un marc capaç de fomentar l'accés de la ciutadania a la cultura, revaloritzar la cultura com a ben comú, promoure la pluralitat de models de difusió cultural i garantir la sostenibilitat del sector, així com, en el marc de la normativa europea vigent, ajustar-se a la nostra realitat cultural i tecnològica.

Es posarà en valor als autors, als intèrprets i a la resta de titulars de drets de propietat intel·lectual com a generadors d'obres i continguts culturals, i es fomentarà la flexibilitat en els models de difusió de la cultura i l'autonomia dels creadors.

Finalment, retornarem al poder judicial la competència exclusiva de decidir què pàgines webs i serveis de la societat de la informació infringeixen la normativa sobre propietat intel·lectual i les seves conseqüències, i desfarem l'atribució que la denominada llei Sinde-Wert va realitzar a una comissió depenent de l'actual Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

A partir d'aquests principis, s'impulsarà una Llei de Propietat Intel·lectual per a: