Programa PODEMOS

Pla Operatiu d'Accés i Gaudiment de la Cultura

Desplegarem un conjunt d'actuacions que permetin fomentar el dret de la ciutadania a participar de la vida cultural (articles 9.2 i 44.1 de la Constitució espanyola) mitjançant l'impuls d'instruments per al seu coneixement, difusió, participació i accés. En fomentar l'accés a la cultura, aquesta es converteix en un factor real de gaudiment i crítica. En el cas del patrimoni, la seva conservació, la seva recerca i la seva difusió són la garantia que aquest coneixement pervisqui. La creació de nous públics i lectors, l'enfortiment dels habituals i l'augment de la participació en les propostes culturals són desafiaments que connecten amb l'existència d'una ciutadania democràtica i activa. Per a la consolidació d'un teixit cultural estable i sostenible també és clau un públic més ampli, més implicat i més fidel. Entre altres mesures, i en coordinació amb el Pla Operatiu per a una Ciutadania Lectora i amb l'Escola d'Espectadors, aquest pla contemplarà: