Programa PODEMOS

Escola d'Espectadors

L'Escola d'Espectadors funcionarà com un sistema específic de mediació cultural i formació del públic en qualsevol tipus de manifestació artística i cultural. L'Escola d'Espectadors serà un projecte públic en el qual estaran cridats a col·laborar institucions públiques i privades, fundacions, associacions professionals, xarxes comunitàries i ciutadans particulars. Integrarà i coordinarà el desenvolupament de totes les iniciatives públiques i privades sense ànim de lucre pensades per impulsar i engegar serveis i departaments educatius específics i interdisciplinaris en sales de teatre, dansa, cinema i música, museus, centres culturals, fundacions i qualsevol altra entitat o espai cultural. A l’hora, a través dels seus especialistes, difondrà continguts d'apreciació artística amb el desenvolupament de sessions d'anàlisis i valoració centrades en les propostes culturals concretes que s'ofereixin en la cartellera o en mostres i festivals.