Programa PODEMOS

Campanya per a una Audiència Activa

Promourem campanyes de coneixement de la realitat mediàtica per conscienciar al conjunt de la ciutadania sobre la importància dels mitjans de comunicació en el funcionament democràtic de la nostra societat. Fomentarem la implicació i la participació directa de la ciutadania en els mitjans sense ànim de lucre i de titularitat pública, tant en la gestió com en l'elaboració de continguts, a través de plataformes digitals interactives, l'Observatori de la Cultura, el Consell Social, el Defensor de l'Usuari, projectes educatius, etcètera. En aquest sentit, s'obriran línies de col·laboració amb la societat civil per superar la concepció d'una audiència passiva cap a un rol actiu en la conformació d'un debat plural i una informació de qualitat.