Programa PODEMOS

Aposta per clàusules socials i la contractació pública com a instruments de generació de valor social

Potenciarem l’aplicació efectiva de clàusules socials per a l’accés als concursos públics basats en compromisos de creació de treball, desenvolupament local, cohesió social i responsabilitat social corporativa (RSC). Eliminarem les traves i condicions discriminatòries que puguin impedir o perjudicar la competitivitat d’algunes d’aquestes empreses en el seu accés als sistemes de contractació pública, alhora que afavorim els sistemes d’autorització o llicència no sotmesos a la normativa de contractació pública i permesos en les directives europees, per a la provisió de la gestió de serveis socials públics o a càrrec d’entitats sense ànim de lucre.