Programa PODEMOS

Eliminació de privilegis dels càrrecs electes

Acabarem amb els privilegis dels càrrecs electes (diputades, diputats, senadores i senadors), tant d'aquells de què gaudeixen durant l'exercici de les seves funcions com d’aquells que els són atribuïts una vegada que han conclòs els seus respectius mandats: