Programa PODEMOS

Participació ciutadana en la gestió pública

Establirem mecanismes de participació en l'actuació administrativa per tal d'integrar en l'àmbit públic formes de gestió participades, basades en la lògica del valor i del bé comú, de manera que la ciutadania pugui contribuir a millorar els serveis públics. Impulsarem les següents mesures transversals en les administracions públiques: