Programa PODEMOS

Auditoria pública del sistema judicial

Promourem una auditoria pública i externa del sistema judicial sobre criteris i paràmetres basats en la seva eficiència, eficàcia i sostenibilitat, amb l’objectiu de buscar una fotografia constructiva i avaluar una necessària reorganització en aquells àmbits que requereixin de reforç, de manera que s'estableixin criteris d’optimització dels recursos.

Així mateix, crearem una oficina judicial dotada dels mitjans necessaris per a desenvolupar una actuació més eficaç i propera a la ciutadania, que materialitzi un veritable servei al ciutadà. Aquesta oficina tindrà finançament directe de l'Estat (el Govern central assumirà les competències perifèriques en aquest àmbit), serà competència del Ministeri de Justícia i tindrà capacitat de cessió d’edificis de titularitat pública . Des d’aquesta s’impulsarà l’expedient electrònic i s'informatitzarà tot el procediment judicial.