Programa PODEMOS

Reorientació de la inversió en infraestructures públiques

Desorientarem la inversió en infraestructures públiques relacionades amb la construcció residencial i el transport per carretera cap a infraestructures productives i tecnològiques que possibiliten la transició al nou model productiu (infraestructures energètiques i de transport col·lectiu, però també de telecomunicacions i subministrament d’aigua, entre d’altres).