Programa PODEMOS

Memòria, veritat i justícia: pilars de la cultura dels drets humans

Partint de la doble premissa que la memòria és un dret ciutadà i que a Espanya no s'ha implementat encara una veritable política pública de memòria, el nostre projecte sobre memòria democràtica i cultura dels drets humans s'articula, igual que ho fa el dret internacional en aquesta matèria, entorn de la tríada «memòria, veritat i justícia», d'acord amb les recomanacions que el relator especial del Consell de Drets Humans de l'ONU va dirigir a Espanya al juliol de 2014. Així, posarem en marxa tres tipus de polítiques: