Programa PODEMOS

Redefinició de la carrera militar de tots els militars professionals

Reformarem de manera integral la Llei 39 / 2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, i hi inclourem en ella al personal de tropa i marineria i a oficials temporals; i suprimirem també els actuals compromisos temporals.

Establirem, amb caràcter prioritari, un sistema de promoció amb criteris exclusivament objectius i basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Així, es valorarà com a mèrit l'experiència professional, se suprimiran els actuals criteris subjectius de valoració (com els informes personals de qualificació) i s'eliminaran els actuals límits d'edat.

Després de l'experiència obtinguda de les primeres promocions amb el nou sistema d'ensenyament militar, en realitzarem un estudi per acabar d'adaptar-ho al sistema general d'ensenyament.

Durem a terme un pla integral d'acció social basat en la igualtat, que presti especial atenció a les famílies i suprimeixi privilegis.