Programa PODEMOS

Personal civil a càrrec de les tasques administratives en les Forces Armades

Reorganitzarem la plantilla perquè sigui personal civil administratiu qui exerceixi serveis burocràtics a les Forces Armades. Posarem fi als serveis que no siguin propis del cos: fusters, paletes, jardiners, mecànics, etcètera.