Programa PODEMOS

Dret a decidir

Obrirem un ampli debat ciutadà sobre el reconeixement i les formes d'exercici del dret a decidir en el marc del debat sobre el canvi constitucional. Reconeixerem constitucionalment la naturalesa plurinacional d'Espanya, així com també assegurarem el dret dels governs autonòmics a realitzar consultes a la ciutadania sobre l'encaix territorial del país.

Es a dir, promourem la convocatòria d’un referèndum amb garanties a Catalunya per a que els seus ciutadans i ciutadanes puguin decidir el tipus de relació territorial que desitgen establir amb la resta d’Espanya.

Recuperarem el respecte com a fonament bàsic de les relacions entre els governs i els parlaments de tots els nivells territorials de l'Estat.

Iniciarem un procés de canvi constitucional orientant a resoldre, entre d’altres, els problemes d'estructuració territorial de l'Estat i avaluarem i debatrem sobre les experiències de Regne Unit i Canadà.