Programa PODEMOS

Reorientació del sector de la construcció

Reorientarem el sector de la construcció cap a activitats de rehabilitació, millora de l’eficiència energètica en edificis i construccions, domòtica i adaptació a les noves necessitats socials, per afavorir el sanejament urbanístic.