Programa PODEMOS

Pla d'Ús Social de la Terra

Instaurarem una Agència Pública i Autònoma de la Governança Responsable i Sostenible de la Terra, que reguli els terrenys rústics i afavoreixi un accés democràtic i just a la terra.

Desenvoluparem un Pla Especial d'Ús Social de la Terra, en resposta a l'inventari de propietats elaborat pel Ministeri d'Hisenda i al pla d'alienació d'aquests béns dut a terme pel Govern.

Fomentarem la coordinació entre l'Agència de la Governança Responsable i Sostenible de la Terra i els Bancs de Terres ja existents per facilitar l'accés prioritari a la terra dels joves i les dones que desitgin incorporar-se al sector agro-ramader i forestal, amb garanties en la gestió i ús de les finques per als seus propietaris i propietàries.