Programa PODEMOS

Ciutats sostenibles

Durem a terme una política activa que transformi els ecosistemes urbans en llocs més sostenibles i habitables per a la ciutadania.

Abandonarem el model productiu especulatiu basat en la construcció desmesurada d'habitatges i apostarem per un model sostenible orientat a la rehabilitació i l'eficiència energètica dels edificis existents. Una mesura que, d'altra banda, generarà ocupació i de major qualitat.

Promourem l'ús dels instruments que la legislació urbanística posa en mans de les administracions públiques per satisfer la demanda d'habitatge assequible, equipaments i espais lliures, i previndrem l'especulació per incrementar el patrimoni públic de sòl.

La ciutat és un dret de tots i totes. Per això promourem l'accessibilitat universal i l'eliminació de les barreres arquitectòniques i urbanístiques. Així mateix, adoptarem una perspectiva de gènere i de les necessitats de la població infantil i les persones grans en el disseny urbà.

Aprofitarem les oportunitats que ens brinden les noves tecnologies per gestionar de forma eficient els ecosistemes urbans i apostarem pel desenvolupament de ciutats i comunitats intel·ligents.

Garantirem la transparència dels procediments d'elaboració de planejaments i convenis urbanístics, amb la finalitat de fomentar l'accés de la ciutadania a tota la informació, inclosos els informes tècnics i jurídics. Evitarem la urbanització de les àrees amb valor mediambiental, especialment del litoral, i de les zones de riscos naturals, com les inundables.