Programa PODEMOS

Rescat ecològic: salvar la nostra biodiversitat

Dissenyarem i implementarem un Pla de Rescat Ecològic d'Espanya, a vint anys, amb l'objectiu de recuperar el conjunt de zones degradades i aconseguir la restauració ambiental. Això comportarà la creació d'ocupació sostenible.

Inclourem un Pla de Conservació de la Biodiversitat del nostre país. Per a això, dotarem econòmicament el Fons per a la Conservació de la Biodiversitat, inventariarem els sistemes naturals i potenciarem sistemes d'informació com els bancs de la naturalesa. D'altra banda, incorporarem els ecosistemes no representats a la Xarxa de Parcs Nacionals que també precisen de protecció ambiental.

Dissenyarem sistemes que facin compatible la supervivència dels grans carnívors (óssos, linxs i llops) en els seus ecosistemes naturals i les activitats econòmiques de l'ésser humà (transport, ecoturisme, ramaderia). Fomentarem la prevenció de l'entrada d'espècies exòtiques invasores per frenar la seva expansió.

Crearem corredors ecològics i infraestructures verdes per restablir el cicle d'humitat i mitigar els efectes del canvi climàtic.