Programa PODEMOS

Repartiment de la renta agrària i adaptació de la normativa dels sectors agropecuaris i pesquers

Reformarem el model de negociació i aplicarem la Política Agrària Comú (PAC) en Espanya amb l’objectiu prioritari de millorar tant el repartiment de la renda agrària com la promoció de l’interès públic i ambiental. Desenvoluparem iniciatives de creació i adaptació normativa dirigides a articular un sector agropecuari i pesquer basat en criteris de diversificació , sostenibilitat, economia social i familiar. A més a més, orientarem la producció extensiva cap a l’aposta estratègica de la sobirania alimentària.

Promourem l’adequació i innovació normativa en el sector pesquer per a complir els objectius socials i ambientals previstos (però encara incomplerts), amb la finalitat de programar transicions graduals entre les diferents arts pesqueres i millorar el disseny de baremació i el repartiment de quotes.