Programa PODEMOS

Un medi ambient segur com a dret fonamental

Contemplarem el dret a un medi ambient adequat (actualment inclòs entre els principis de la política socioeconòmica de la Constitució espanyola, concretament en el seu article 45) com un els drets fonamentals dels espanyols i espanyoles (actual capítol segon del títol primer). Així mateix, proposem incorporar el dret humà a l'aigua com un dret subjectiu i el dret d'accés als recursos energètics com a part dels drets habitacionals bàsics.