Programa PODEMOS

Un món rural viu i sostenible

Garantirem l'aplicació de l'actual Llei de Desenvolupament Sostenible del Medi Rural, de 13 de desembre de 2007, i del Reial decret 752 / 2010, per revertir la tendència al despoblament i a l’abandó del medi rural i impulsar el concert entre les administracions. Desenvoluparem el Pla Participatiu Integral per Comarques (fins avui paralitzat pel Govern) sota els paràmetres de sostenibilitat social i ambiental. Generarem un nou marc institucional que democratitzi l'Administració local, reconegui la seva autonomia i millori les seves competències, amb la finalitat de reequilibrar la precària lleialtat institucional entre els tres nivells de govern existents.