Programa PODEMOS

Cuidar les nostres muntanyes

Durem a terme una adequació de la normativa vigent en un nou marc per impulsar noves activitats productives sostenibles que contribueixin a la creació d'ocupació al món rural.

Modificarem la Llei de Muntanyes per recuperar un règim protector que prohibeixi requalificar i construir en terrenys cremats, i per concebre els recursos forestals com a elements essencials del patrimoni natural del nostre país i de la lluita contra el canvi climàtic. Ampliarem la participació de la ciutadania i dels agents forestals en l'elaboració de Plans d'Ordenació dels Recursos Forestals.

Promourem el desenvolupament local des de la gestió pública dels recursos forestals i eliminarem la subcontractació dels treballs forestals per fomentar la tasca de les empreses locals.