Programa PODEMOS

Garantia d'accés al transport públic

Assegurarem l'accés al transport públic i garantirem el dret a la mobilitat de totes les persones mitjançant una tarifació especial o gratuïta per a la població que es trobi en risc de pobresa i exclusió social, així com per als aturats i les aturades de llarga durada.