Programa PODEMOS

Impuls i desenvolupament d’infraestructures verdes

Impulsarem les infraestructures verdes (xarxes de transport col·lectiu, transport ferroviari, eficiència en l’ús de l’aigua, reforestació, etcètera) i els plans de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+i) específicament dissenyats per al desenvolupament de tecnologies verdes que, en particular, proporcionen noves formes d’emmagatzematge d’energia, nous vectors energètics i noves capacitats de modulació de l’electricitat generada, com l’hidrogen o la solar termoelèctrica, que puguin permetre optimitzar l’aprofitament de les energies renovables en el sistema elèctric.