Programa PODEMOS

Programa Nacional d’Introducció a la Investigació

Estimularem la vocació científica, incentivant l’inici de la carrera científica en joves estudiants amb talent. Amb aquesta finalitat, posarem en marxa un Programa Nacional d’Introducció a la Investigació, orientat a estudiants de grau que hagin destacat durant els últims anys de carrera, amb l’objectiu de què comencen a conèixer i desenvolupar el treball d’investigació. Establirem convenis de col·laboració amb centres d’investigació d’excel·lència del país i comptaren amb el personal laboral de cada centre.

Aquest programa inclourà criteris específics de paritat i d’igualtat de gènere per a fomentar una major integració de les dones en la carrera investigadora.