Programa PODEMOS

Nova Llei de Protecció del Paisatge

Crearem una Llei de Protecció del Paisatge que promogui valorar i utilitzar el paisatge a partir del principi de precaució i no permeti les actuacions o intervencions que hi tinguin un impacte irreversible. Unificarem les polítiques de paisatge i n’incorporarem una planificació i protecció en l'ordenació del territori. En aquest sentit, fomentarem la planificació participativa segons allò estipulat en el Conveni Europeu del Paisatge perquè sigui la pròpia població qui defineixi els objectius de qualitat del paisatge que habita.