Programa PODEMOS

Sotmetiment a consulta ciutadana de la participació de les Forces Armades en operacions militars internacionals

Promourem una agenda multidimensional que contribueixi a construir unes relacions més justes, pacífiques i segures que impliquin una renúncia a la guerra com a instrument ofensiu de política exterior.

Des d’aquesta perspectiva i amb l’objectiu d’enfortir la nostra democràcia, impulsarem consultes ciutadanes sobre la participació de les nostres Forces Armades en operacions militars internacionals de calat. Aquesta participació serà sempre conforme al dret internacional i haurà de contar amb l’autorització de l'ONU.