Programa PODEMOS

Compromís amb la lliure determinació del Sàhara Occidental i concessió de la nacionalitat espanyola a la població sahrauí resident a Espanya

Defensem el dret a la lliure determinació del poble sahrauí. Per això, assumirem un paper més actiu en el Consell de Seguretat de l'ONU i exigirem revisar el marc general del procés negociador, per a enfortir el mandat de la mediació de l'ONU i possibilitar que el Consell de Seguretat sancioni a aquells que obstrueixin el procés polític. A més, advocarem per a que la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental (MINURSO) contribueixi a la supervisió del respecte i defensa dels drets humans i la organització de desplaçaments oficials sobre el terreny, tant al Sàhara Occidental com als campaments de refugiats de Tinduf.

Tanmateix, augmentarem les partides d’ajuda humanitària per als campaments sahrauís, recolzarem programes de formació i mobilitat de la població sahrauí i afavorirem l’accés a la nacionalitat espanyola dels sahrauís residents al nostre país, amb els mateixos drets que altres persones en la seva situació. Per últim, advocarem pel nomenament d’un Representant Especial de la Unió Europea per al Sàhara Occidental que pugui fer un seguiment regular de la resolució del conflicte a nivell comunitari.