Programa PODEMOS

Portal digital d’investigació

Amb la finalitat d’augmentar la transparència en la investigació pública, crearem un portal digital d’investigació que publicarà la totalitat d’ofertes de projectes, convenis de col·laboració i convocatòries de tot tipus, incloses les de contractació i ocupació realitzades per institucions d’investigació públiques. El portal recollirà totes les convocatòries públiques d’ R+D+I en un calendari bianual, d’obligat compliment, acordat entre el Govern, les comunitats autònomes i altres agències de finançament públiques.

També inclourà una base de dades d’accés obert amb els perfils d’investigadors i investigadores, grups d’investigació, universitats, OPIS i projectes d’investigació d’àmbit estatal.

Centralitzarà i publicarà tota la informació estadística del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI): nombre d’alumnes i alumnes, pressupostos, projectes, etcètera.