Programa PODEMOS

Reducció de despeses sumptuàries del servei exterior i més atenció a emigrants espanyols

Desenvoluparem una reforma del servei exterior d’acord als següents principis: