Programa PODEMOS

Garantia de l’accés a la cultura científica

Garantirem l’accés a la cultura científica, amb independència de la situació personal, econòmica o de l’autonomia funcional: