Programa PODEMOS

Pla d'infraestructures

Promourem un canvi en la política d'infraestructures cap a una utilització intel·ligent dels recursos i una articulació equànime del territori asturià. Per a això, hem fixat quatre objectius bàsics en el pla d'infraestructures per a la propera legislatura: