Programa PODEMOS

Paralització completa del magatzem temporal centralitzat de Villar de Canyes

Promourem la substitució del magatzem temporal centralitzat de residus nuclears de Villar de Canyes per una planta de recerca d'energia neta (biocombustibles, fotovoltaica, eòlica, etcètera); aquesta acció es convertirà en una referència estatal, doncs contribuirà a iniciar una transició energètica eficient en tot el país.