Programa PODEMOS

Recuperació del talent jove: convocatòria Margarita Comas

Dins del nostre Pla de Rescat de la Ciència, presentem la convocatòria extraordinària d’una partida destinada a la recuperació del talent jove: convocatòria Margarita Comas. Gràcies a aquesta convocatòria, es contractaran joves investigadors que podran establir-se i crear nous laboratoris al nostre país. Els contractes tindran una durada de quatre anys i, quan finalitzi, es podrà concórrer a un procés d’avaluació d’objectius i estabilització laboral mitjançant un contracte indefinit.

Aquesta mesura, junt amb d’altres de llarga projecció que proposem al nostre programa, generarà llocs de treball directes en l’àmbit de la investigació.