Programa PODEMOS

Pacte Estatal per a la Ciència i la Innovació

La política científica i de la innovació ha de ser considerada com una qüestió d’Estat. Es buscarà un gran acord amb tots els agents i els actors socials per assumir responsabilitats i proposar futures millores d’una manera coordinada, consensuada i independent dels canvis polítics.

La implementació d’aquest pacte implicarà la creació d’una Taula per la Ciència i Innovació. Es buscarà arribar a un compromís amb les empreses per a la contractació de personal front a l’obtenció de beneficis a curt termini, amb els agents financers per facilitar el crèdit necessari per desenvolupar activitats científiques i amb els agents tecnològics i d’investigació per facilitar la transferència de coneixement.