Programa PODEMOS

Eliminació de les clàusules abusives

Promourem l'eliminació automàtica i incondicional per part de les entitats bancàries —i sense prèvia petició del titular— de les clàusules declarades abusives pels tribunals, sota prevenció de sanció en cas de no fer-ho.