Programa PODEMOS

Justícia independent per als militars

Reformarem la Llei Orgànica del Poder Judicial per crear òrgans especialitzats en matèries disciplinàries i penals militars, servits per jutges i magistrats amb la formació adequada i integrats en els ordres jurisdiccionals contenciós-administratiu i penal. I suprimirem la Sala V del Tribunal Suprem del Militar per raons d'economia, independència i transparència. L'actual configuració de la justícia militar no garanteix la seva plena independència del comandament militar.